Executive Board

Committee & Chair Members

Active House

Nu Class

#54 Alex “hyperion” Fang

#56 Andrew “Khalifa” Chang

Xi Class

#59 Michael “archon” Zhan

#61 Daiki “Silveos” Watanabe

#62 Gerry “corsair” Ma

Omicron Class

#65 Kevin “SEALS” Xu

#66 Chao “Deluxe” Liang

#67 Mark “TabiNi” Chen

#68 Bryan “e.V.o.” Dang

#69 Brian “casanova” Yang

#70 Austin “EXO” Kim

#71 Jason “Gambit” Chern

#75 Ian “blak mAMba” Poe-Yamagata

Pi Class

#76 Peter “horus” Cha

#77 Jeffrey “Collateral” Zhao

#78 Kevin “Axis” Tran

#80 Dakota “Maximus” Oguira

#81 Jason “QuickDraw” Luo

Rho Class

#82 Vardhan “Northstar” Mehan

#83 Allen “cyclone” Zhao

#84 Matthew “paladin” Choi

#85 Justin “Sorcerer” Wu

#86 Jimmy “Seahawk” Ho

#87 Raymond “reflex” Bao

Tau Class

#88 Matthew “Soundwave” Tung

#89 Chan-Seok “frost” Lee

#91 Aaron “paraDigm” Yang

Upsilon Class

#92 Royce “ArmaDa” Lee

#93 Kane “BLITZ” Gui

#94 Maxwell “PuLse” Hou

#95 William “ImperieX” Ju

#96 Yangyang “raiden” Cao

#97 Jason “zephyr” Chiang

© 2017 Phi Delta Sigma Fraternity, Inc.

Click Me